2018 | Ένα έργο του GAZİANTEP UNIVERSITY

"Bu Proje Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

"Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Εθνική Μονάδα  της Τουρκίας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος αν γίνει οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό."

"ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΙΣ"

Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children

Project Ref No : 2017-1-TR01-KA204-045870

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΕΑ
Επιτύχαμε την Κοινή μας Εκδήλωση Προσωπικού
Διεξήγαμε τη μελέτη ερωτηματολογίου με τη συμμετοχή Συριακών προσφύγων γονέων στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Şehit Karayılan.
Διεξήγαμε τις έρευνές μας με τη συμμετοχή Συριακών προσφύγων γονέων στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Özdemirbey.
Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας έρευνα με τη συμμετοχή Συριακών προσφύγων γονέων στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Bülbülzade Edip
Refugee Parents Education Project
Το GAÜN ηγείται μιας νέας διαδικασίας με το πρόγραμμα "Οι Πρόσφυγες είναι Γονείς". Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Gaziantep στις 19-20 Μαρτίου 2018 με τη συμμετοχή των διεθνών και τοπικών εταίρων μας.